02-274-4478-9 , 097-232-7999

บทความอัพเดทล่าสุด

HOT PROMOTION
เข้าชม 954 NEW

ล่องเรือเเม่นํ้ามอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน จัตุรัสเเดง มูร์มันสท์ สถานีรถไฟใต้ดิน
หมูบ้านพื้นเมืองซามี สนุกกับกิจกรรมลากเลื่อนฮัสกี้ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ รัสเซียน
เซอร์คัส พระราชวังเครมลิน **พิเศษ!!! เที่ยวคาบสมุดโคลา ล่าเเสงเหนือ ณ มูร์มันสท์ 3 คืน
**คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า
**ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป

฿59,900.00/ท่าน
เดินทาง: 16 ม.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
ระยะเวลา: 8 วัน
เข้าชม 170 NEW

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารมัท จัตตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน เมืองอีร์คุตส์ เที่ยวชมทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก ทะเลสาบไบคาล เกาะโอลคอน แหลมบูร์คาน แหลมโคบอย
พิเศษ!! ชมระบําบัลเล่ต์ ทัวร์รถ 4WD บนทะเลสาบไบคาล
**คนไทยไม่ต้องทํสวีซ่า**
**ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป**

฿79,900.00/ท่าน
เดินทาง: 22 ก.พ. 62 - 6 มี.ค. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
เข้าชม 2303 HOT

เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ 8 วัน **Tulip Festival**
**ชมทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ**
เเฟรงก์เฟริ์ต โคโลญ บรัสเซลส์ จัตุรัสกรองปราซ อัมสเตอร์ดัม เทศกาลดอกทิวลิป หมู่บ้านซานว์สคันส์ หมูบ้านประมงโวเลนดัม
**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท เเละค่าทิป

฿43,900.00/ท่าน
เดินทาง: 23 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
PROGRAM TOURS

วิหารเซนต์บาซิล เมืองหิมะ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
-อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง
** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า **

฿31,900.00/ท่าน
เดินทาง: 16 ม.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
ระยะเวลา: 6 วัน

วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง
** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า **
**ราคารวมทุกอย่างยกเว้นทิป**

฿31,900.00/ท่าน
เดินทาง: 3 เม.ย. 61 - 2 มิ.ย. 61
ระยะเวลา: 6 วัน

ล่องเรือเเม่นํ้ามอสโคว์ สถานีรถไฟใต้ดิน จัตุรัสเเดง มูร์มันสท์ สถานีรถไฟใต้ดิน
หมูบ้านพื้นเมืองซามี สนุกกับกิจกรรมลากเลื่อนฮัสกี้ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ รัสเซียน
เซอร์คัส พระราชวังเครมลิน **พิเศษ!!! เที่ยวคาบสมุดโคลา ล่าเเสงเหนือ ณ มูร์มันสท์ 3 คืน
**คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า
**ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป

฿59,900.00/ท่าน
เดินทาง: 16 ม.ค. 62 - 6 มี.ค. 62
ระยะเวลา: 8 วัน

ชมพระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณเฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารคาซาน ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลล์พระราชวังเเคทเธอรีน ชมห้องอําพัน มหาวิหารเซนต์ไอเเซค **พิเศษ!!ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
**คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า**
**ราคารวมทุกอย่างยกเว้นทิป**

฿39,900.00/ท่าน
เดินทาง: 24 ม.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
ระยะเวลา: 6 วัน

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถนนอารมัท จัตตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน เมืองอีร์คุตส์ เที่ยวชมทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก ทะเลสาบไบคาล เกาะโอลคอน แหลมบูร์คาน แหลมโคบอย
พิเศษ!! ชมระบําบัลเล่ต์ ทัวร์รถ 4WD บนทะเลสาบไบคาล
**คนไทยไม่ต้องทํสวีซ่า**
**ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป**

฿79,900.00/ท่าน
เดินทาง: 22 ก.พ. 62 - 6 มี.ค. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก **รถไฟตู้นอน First Class** เที่ยวชม มหาวิหารเซนต์เซเวียร์ พระราชวังเครมลินจุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลล์ จัสตุรัสเเดง ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน พิเศษ!! ล่องเรือ แม่นํ้ามอสโก ชมละครสัตว์เซอร์คัส
**คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า**
**ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป**

฿49,900.00/ท่าน
เดินทาง: 24 เม.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
ระยะเวลา: 8 วัน

อิตาลี มิลาน สวิตเซอร์เเลนด์ 7 วัน **นั่งรถไฟ ทาส์ซ-เซอร์เเมท
เวนิส มหาวิหารมิลาน ท่สซ์ เซอร์เเมท ชมยอดเขาเเมทเทอร์ฮอร์น กลาเซิร์น 3000 โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทอซ์ ปราสาทชิลยง เบิร์น ลูเซิร์น ซูริค
พิเศษ!! ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา Gracier 3000 ถ่ายรูปวิว Matherhorn
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3500.- และ ค่าทิป**

฿42,900.00/ท่าน
เดินทาง: 15 ก.พ. 61 - 21 พ.ค. 62
ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน

เยอรมนี ออสเตรีีย เซค ฮังการี 8 วัน
**เข้าชมปราสาทนอยชวาสไตน์**
มิวนิค จัสดุรัสมาาเรียนพลัทซ์ สนามกีฬาอลิอันซ์ อารีน่า ฮัลล์สตัทท์ ซาลส์บูร์ก สวนมิราเบล เชสกี้ ครุมบอฟ ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานซาร์ล ช้อปปิ้งปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต บูดาดปสต์
พิเศษ!! ล่องเรือชมเเม่นํ้าดานูบ
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3500.- เเละ ค่าทิป**

฿39,900.00/ท่าน
เดินทาง: 23 ม.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

เยอรมนี เบลเยี่ยม เนเธอร์เเลนด์ 8 วัน **Tulip Festival**
**ชมทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ**
เเฟรงก์เฟริ์ต โคโลญ บรัสเซลส์ จัตุรัสกรองปราซ อัมสเตอร์ดัม เทศกาลดอกทิวลิป หมู่บ้านซานว์สคันส์ หมูบ้านประมงโวเลนดัม
**ไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท เเละค่าทิป

฿43,900.00/ท่าน
เดินทาง: 23 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

ปารีส – บรูจจ์ – เกนท์ – บรัสเซลส์ – รอตเทอดาม-อัมสเตอร์ดัม – กีร์ธโฮร์น – ลิซเซ่ – ซานน์สคันส์
ช้อปปิ้ง La Vallee ViLLage Outlet ช้อปปิ้งแกลลอรี่สาฟาแยตต์ ล่องเรือกระจก ชมโรงงานเพชรเจียระไน Gassan
พิเศษ!! ล่องเรือชมหมู่บ้าน กีร์ธโฮร์น
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท เเละ ค่าทิป**

฿42,900.00/ท่าน
เดินทาง: 26 ม.ค. 62 - 9 มี.ค. 62
ระยะเวลา: 8 วัน

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน **Tulip Festival**ปารีส บรูจจ์ บรัสเซลส์ รอตเทอดาม อัมสเตอร์ดัม กีร์ธโฮร์น ลิซเซ่
ซานน์สคันส์ ช้อปปิ้ง La Village Outlet ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตล่องเรือกระจก ชมโรงงานเพชรเจียระไน Gassan
พิเศษ!! ล่องเรือชมหมู่บ้าน กีร์ธโฮร์น
** ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท และ ค่าทิป **

฿43,900.00/ท่าน
เดินทาง: 16 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน ** ขึ้นยอดเขาทิตลิส**
ปารีส หอไอเฟล แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ ล่องเรือแม่นํ้าแซน แรงส์ กอลมาร์ ชาฟฟ์เฮาเซ่น นํ้าตกไรน์ ลูเซิร์น
สะพานไม้ชาเปล ขึ้นยอดเขาทิตบิส โคโม่ ฟ็อกซ์ทาวน์ เอาท์เล็ต มิลาน มหาวิหารมิลาน ช้อปปิ้ง Galleria Vittorio Emanuele ll
**ราคานี้รวม visa ไม่รวมทิป

฿55,900.00/ท่าน
เดินทาง: 12 ก.พ. 62 - 27 มี.ค. 62
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน

ดีไลท์ โครเอเชีย 8 วัน
ซาเกรบ ซาดาร์ ดูบรอฟนิก ซิเบนิก โวดิเซ่ อุทยานเเห่งชาติวิเซ่
ดูปรอฟยิก ขึ้นกระเช้าสู่ SRD Hill
** ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป **

฿59,900.00/ท่าน
เดินทาง: 10 เม.ย. 62 - 17 เม.ย. 62
ระยะเวลา: 8 วัน

Delight France 6 days 3 night
ปารีส มหาวิหารซาเคร-เกอร์ เข้าพระราชวีงเเวร์ซายส์ล่องเรอเเม่นํ้าเเซน ช้อปปิ้ง La Vallee Village Outlet ขึ้นหอไอเฟล มงเเซงต์มิเชล
พิเศษ!!เข้าสวยสนุก Disneyland Paris
**ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป**

฿39,900.00/ท่าน
เดินทาง: 6 ก.พ. 62 - 30 เม.ย. 62
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน

เจนีวา - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์
เบิร์น ซูริค - ซาฟฟ์เฮาเซ่น
พิเศษ!! -ขึ้นกระเช้าพิชิตยอเขาทิตลิส นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท เเละ ค่าทิป**

฿59,900.00/ท่าน
เดินทาง: 12 ก.พ. 62 - 21 พ.ค. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

เจนีวา - มองเทรอซ์ - เวเว่ย์ - โลซานน์
เบิร์น ซูริค - ซาฟฟ์เฮาเซ่น
พิเศษ!! -ขึ้นกระเช้าพิชิตยอเขาทิตลิส นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท เเละ ค่าทิป**

฿49,900.00/ท่าน
เดินทาง: 12 ก.พ. 62 - 21 พ.ค. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

เดนมาร์ก นอร์เวย์ 8 วัน 5 คืน
ออสโล - อัม(บุสเครุต) - กุดวาเก้น - ฟลอม
- วอสส์ - เบอร์เก้น - ยอดเขาฟลอเยน
ออสโล -
พิเศษ !! ล่องเรือซองฟยอร์ด
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท เเละ ค่าทิป**

฿49,900.00/ท่าน
เดินทาง: 12 ก.พ. 62 - 2 เม.ย. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

ดีไลนท์ อิตาลี 8 วัน 5 คืน ** นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เดรเร มิลานเวนิส ชมหอเอนปิซ่า เลวานโด้
นั่งรถไฟชม หมูบ้าน ชิงเคว เตรเร ฟลอเรนซ์ โรม เข้าชมวิหารเวนต์ปีเตอร์
พิเศษ!! ล่องเรือเที่ยวหมู่บ้านสีลูกกวาด บูราโน่
**ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป**

฿40,900.00/ท่าน
เดินทาง: 13 ก.พ. 62 - 2 เม.ย. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลบาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน เมืองอีเซียบัต เมืองอีเซียบัท เมืองซานัคคาเช่ เมืองเปอร์กามัม ชมอัซเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ เมืองคูซาดาซึ บ้านพระเเม่มารี เมืองโบราณเอเฟิซุส เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินบัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่

฿29,900.00/ท่าน
เดินทาง: 13 ก.ย. 61 - 15 ธ.ค. 61
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน

สเปน โปรตุเกส 9 วัน
ชม 5 มรดกโลก เมืองโทเลโต เมืองเซโกเวีย เมืองซะลามังก้า เมืองซินทรา เเละมหาวิหารแอวูร่า ชมเมืองลิสบอน มาดริด แอวูร่า
พิเศษ !! ระบําฟาเมงโก
ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป

฿49,900.00/ท่าน
เดินทาง: 6 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน

Festival Holiday Channel

แนะนำคลิปพาเที่ยวรอบโลก

Introduce

Delight Moscow Husky

Delight Moscow Husky

มอสโก เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมัสกวา ในปี พ.ศ. 2550...

คุณคมสัน ประสมศรี CEO, Festival Holiday อ่านต่อ

FESTIVAL VIDEO

Costa Fortuna
Hiroshima (ฮิโระชิมะ)

Festival Holiday | เฟสติวัล ฮอลิเดย์ เทศกาลทัวร์ เทศกาลเที่ยว

Engine by shopup.com