บทความอัพเดทล่าสุด

HOT PROMOTION
เข้าชม 1189 HOT

เที่ยว 2 เมืองหลวง Almaty&Astana
เที่ยวอัลมาตี้และอัสตานา ทะเลสาปบิ๊กอัลมาตี้ หมู่บ้านวัฒนธรรมอัลมาตี้
ขึ้นกระเช้าเขาก๊อก โทเบ ชมชุดโบราณโกลเด้นแมน ชมวิวหอคอยไบเทเรค

฿39,900.00/ท่าน
เดินทาง: 5 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
เข้าชม 1625 NEW

เที่ยวชมพระราชวังเครมลนิ จตุรัสแดง ชมละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คสั เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
และ พิพะภัณฑเ์ฮอร์มเิทจ นั่งรถไฟตู้นอน ชั้น First class และ รถไฟด่วน Sapsan

฿39,900.00/ท่าน
เดินทาง: 11 มี.ค. 63 - 1 พ.ค. 63
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน
เข้าชม 1060 HOT

จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม – พระราชวังเครมลิน
ชมรัสเซียนเซอร์คัส – ถนนอารบัท – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ ตลาดอิสมายลอฟสกี้

฿19,900.00/ท่าน
เดินทาง: 9 มี.ค. 63 - 1 พ.ค. 63
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
PROGRAM TOURS

เที่ยวชมจัตุรัสเเดง วิหารเซนต์บาซิล สถานณีรถไฟฟ้า เที่ยวชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์เซนต์ซาเวีย เมืองหิมะ สวนสาธารณะ Otkrytiye Arena ตลาดอิมายลอฟกี้ พิเศษ!! ล่องเรือตัดนํ้าเเข็ง เเม่นํ้ามอสโก ชมละครสัตว์ "คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า"

฿34,900.00/ท่าน
เดินทาง: 21 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
ระยะเวลา: 6 วัน

เที่ยว 2 เมืองหลวง Almaty&Astana
เที่ยวอัลมาตี้และอัสตานา ทะเลสาปบิ๊กอัลมาตี้ หมู่บ้านวัฒนธรรมอัลมาตี้
ขึ้นกระเช้าเขาก๊อก โทเบ ชมชุดโบราณโกลเด้นแมน ชมวิวหอคอยไบเทเรค

฿39,900.00/ท่าน
เดินทาง: 5 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน

วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง
** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า **
**ราคารวมทุกอย่างยกเว้นทิป**

฿29,900.00/ท่าน
เดินทาง: 3 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 61
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน

เที่ยวชมพระราชวังเครมลนิ จตุรัสแดง ชมละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คสั เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
และ พิพะภัณฑเ์ฮอร์มเิทจ นั่งรถไฟตู้นอน ชั้น First class และ รถไฟด่วน Sapsan

฿39,900.00/ท่าน
เดินทาง: 11 มี.ค. 63 - 1 พ.ค. 63
ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน

มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก **รถไฟตู้นอน First Class** เที่ยวชม มหาวิหารเซนต์เซเวียร์ พระราชวังเครมลินจุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลล์ จัสตุรัสเเดง ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน พิเศษ!! ล่องเรือ แม่นํ้ามอสโก ชมละครสัตว์เซอร์คัส

฿49,900.00/ท่าน
เดินทาง: 10 ส.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

มอสโก ซากอร์ส Snow Festival เที่ยวชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
พระราชวังเครมลิน จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลล์ จัตรุสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม
โบสถ์หยดเลือด เมือง ซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญมอสโคว์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

฿45,900.00/ท่าน
เดินทาง: 4 ม.ค. 63 - 11 ก.พ. 63
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

เยอรมนี ออสเตรีีย เซค ฮังการี 8 วัน
**เข้าชมปราสาทนอยชวาสไตน์**
มิวนิค จัสดุรัสมาาเรียนพลัทซ์ สนามกีฬาอลิอันซ์ อารีน่า ฮัลล์สตัทท์ ซาลส์บูร์ก สวนมิราเบล เชสกี้ ครุมบอฟ ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานซาร์ล ช้อปปิ้งปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต บูดาดปสต์
พิเศษ!! ล่องเรือชมเเม่นํ้าดานูบ
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3500.- เเละ ค่าทิป**

฿42,900.00/ท่าน
เดินทาง: 11 ก.ย. 62 - 3 ม.ค. 63
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

บูดาปสต์ บราติสลาวา ช้อปปิ้งปาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ต เวียนนา ฮัลล์สตัทท์ ซาบซ์บูร์ก เซสกี้ ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ คาโลวี วารี เมืองแห่งนํ้าผุร้อน ปราก
พิเศษ!!! เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือชมเเม่นํ้าดามูน

฿39,900.00/ท่าน
เดินทาง: 10 ก.ย. 62 - 11 ธ.ค. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

แฟรงก์เฟิร์ต โคโลญ บรัสเซลส์ จัตุรัสกรองด์ปลาซ อัมสเตอร์ดัม
หมู่บ้านซานส์สคันส์ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม
พิเศษ ล่องเรือกระจก อัสเตอร์ดัม

฿43,900.00/ท่าน
เดินทาง: 10 ส.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน **Tulip Festival**ปารีส บรูจจ์ บรัสเซลส์ รอตเทอดาม อัมสเตอร์ดัม กีร์ธโฮร์น ลิซเซ่
ซานน์สคันส์ ช้อปปิ้ง La Village Outlet ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตล่องเรือกระจก ชมโรงงานเพชรเจียระไน Gassan
พิเศษ!! ล่องเรือชมหมู่บ้าน กีร์ธโฮร์น
** ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3,500 บาท และ ค่าทิป **

฿43,900.00/ท่าน
เดินทาง: 10 เม.ย. 62 - 21 พ.ค. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

โลซานน์ เวเว่ย์ ธูน กรินเดอวัลด์ อินทอร์ลาเก้น ลูเซิร์น
ฟูสเซ่น เอททัล อารามเอททัล ปราสาทโฮเฮนชวานเกา ทิติเซ่ น้ำตกไรน์
พิเศษ!! นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
นั่งกระเช้าขึ้นกรินเดอวัลด์

฿59,900.00/ท่าน
เดินทาง: 5 ก.พ. 63 - 31 มี.ค. 63
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

มิลาน เวนิส ชมหอเอนปิซ่า เลวานโด้ นั่งรถไฟชมหมู่บ้าน ชิงเคว เตรเร ฟลอเรซ์ โรม เข้าชมมหาวิหารเวนต์ปีเตอร์
พิเศษ!! นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเคว เตรเร

฿42,900.00/ท่าน
เดินทาง: 15 พ.ย. 62 - 2 ม.ค. 63
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

มิลาน เกาะเวนิส เวโรน่า ฟลอเรนซ์ ชมหอเอนปิซ่า
ลา สเปเซีย ชิงเคว เตรเร่ หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร่
หมู่บ้านมานาโรล่า เจนัว Serravalle Outlet มิลาน

฿39,900.00/ท่าน
เดินทาง: 19 ต.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน พระราชวังทอปกาปึ พระราชวังโดลบาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน เมืองอีเซียบัต เมืองอีเซียบัท เมืองซานัคคาเช่ เมืองเปอร์กามัม ชมอัซเคลปิออน เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองคอนย่า คาราวานสไลน์ เมืองคูซาดาซึ บ้านพระเเม่มารี เมืองโบราณเอเฟิซุส เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดินบัคลึ พิพิธภัณฑ์กลางเเจ้งเกอเรดม่

฿29,900.00/ท่าน
เดินทาง: 7 ก.พ. 63 - 26 มี.ค. 63
ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน

ลิทัวเนีย ลตเวีย เอสโตเนีย ฟินเเลนด์ 8 วัน 5 คืน
วิลนีอุส ปราสาททราไก เคานัส พระราชวังรูนดาเล่ ริก้า ชิกุลด้า ปราสาททูไรด้า
ปร์นู ทาลลินทร์ เอสซิงกิ

฿52,900.00/ท่าน
เดินทาง: 10 ต.ค. 62 - 25 มิ.ย. 62
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

เรควิค เซลฟอสส์ สโคการ์ นํ้าตกโคการ์ฟอสส์ วิค หาดทรายดํา
นํ้าตกเซลจาลัน ธารนํ้าเเข้งโจกุลซาลอน ทุ่งลาวาเคร์กยูเเบร์ยาร์กเลาสเทอร์
นํ้าตกกูลฟอสส์ อุทยานธิงเวลลีร์ บลูลากูน

฿89,900.00/ท่าน
เดินทาง: 13 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

บราก้า ปอร์โต้ ร้านหนังสือเลลโล กูอิมบรา ฟาติมา โทมาร์ ลิสบอน ซินทรา พระราชวังเปนา คาโบ ดา โรคา
ล่องเรือ เเม่นํ้าดูโร

฿39,900.00/ท่าน
เดินทาง: 20 ม.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
ระยะเวลา: 7วัน 4คืน

จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม – พระราชวังเครมลิน
ชมรัสเซียนเซอร์คัส – ถนนอารบัท – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ ตลาดอิสมายลอฟสกี้

฿19,900.00/ท่าน
เดินทาง: 9 มี.ค. 63 - 1 พ.ค. 63
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน

เที่ยว 2 เมืองหลวง london
เที่ยวอัลมาตี้และอัสตานา ทะเลสาปบิ๊กอัลมาตี้ หมู่บ้านวัฒนธรรมอัลมาตี้ test
ขึ้นกระเช้าเขาก๊อก โทเบ ชมชุดโบราณโกลเด้นแมน ชมวิวหอคอยไบเทเรค test2

฿150,000.00/ท่าน
เดินทาง: 17 พ.ย. 64 - 24 พ.ย. 64
ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน

Festival Holiday Channel

แนะนำคลิปพาเที่ยวรอบโลก

Introduce

introduce

TRAVEL VLOG

เที่ยวรัสเซีย
เที่ยวรัสเซีย
เที่ยวรัสเซีย
เที่ยวรัสเซีย

Festival Holiday | เฟสติวัล ฮอลิเดย์ เทศกาลทัวร์ เทศกาลเที่ยว

Engine by shopup.com