• หมวดหมู่: Introduce

  พระราชวังแวร์ซาย (ฝรั่งเศส: Château de Versailles) เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่แวร์ซาย ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีส พระราชวังแวร์ซายเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก...

  คุณคมสัน ประสมศรี CEO, Festival Holiday

  21 กันยายน 2561

  ผู้ชม 204 ครั้ง

 • หมวดหมู่: VDO

  นครฮิโรชิมะ  คือเมืองเอกของจังหวัดฮิโรชิมะ และยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูโงะกุทางตะวันตกของเกาะฮนชู และยังเป็นเมืองแรกของโลกที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ของเกาะฮนชู และยังเป็นเมืองแรกของโลกที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ .....

  คุณคมสัน ประสมศรี CEO, Festival Holiday

  04 กันยายน 2561

  ผู้ชม 70 ครั้ง

Engine by shopup.com