เกี่ยวกับเรา


About Festival Holiday

เกี่ยวกับเรา

  เฟสติวัล ฮอลิเดย์ การบริการถือเป็นหัวใจหลักของเรา เรามุ่งเน้นเพื่อตอบสนองผู้บริโภคด้วยความชำนาญในการนำเที่ยวและความรักในการบริการ โดยมี ผู้บริหารที่มีความสามารถ คือ นายคมสัน ประสมศรี ผู้บริหาร เฟสติวัล ฮอลลิเดย์  ทั้งนี้ เฟสติวัล ฮอลลิเดย์ ให้บริการทั้ง บุคลทั่วไป ภาครัฐ เเละภาคเอกชน โดยมีผู้ให้ความสนใจเเละใช้บริการในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เฟสติวัล ฮอลลิเดย์ มีจุดมุ่งหมายอยากให้ผู้ที่ใช้บริการ ได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ เเละประทับใจกับความทรงจําที่ดี จากเรา Festival Holiday "เทศกาลทัวร์ เทศกาลเที่ยว"

            ----------------------------------------------------------------------------------------

           

รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น ท่านผู้หญิงวิริยา ชวกุล เป็นประธาน

มอบรางวัล CEO Leader Award 2018 ให้กับนาย

คมสัน ประสมศรี ผู้ บริหาร เฟสติวัล ฮอลิเดย์ 

  

 

 

 

             ----------------------------------------------------------------------------------------


23 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 3632 ครั้ง

Engine by shopup.com