รายการทัวร์

รายการทัวร์ทั้งหมด

 • เดินทาง: 21 พ.ย. 61 - 24 พ.ย. 61
 • ระยะเวลา: 6 วัน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿34,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

เที่ยวชมจัตุรัสเเดง วิหารเซนต์บาซิล สถานณีรถไฟฟ้า เที่ยวชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์เซนต์ซาเวีย เมืองหิมะ สวนสาธารณะ Otkrytiye Arena ตลาดอิมายลอฟกี้ พิเศษ!! ล่องเรือตัดนํ้าเเข็ง เเม่นํ้ามอสโก ชมละครสัตว์ "คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า"
เข้าชม: 8824 ครั้ง
แชร์ทัวร์นี้:
 • เดินทาง: 5 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
 • ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿39,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

เที่ยว 2 เมืองหลวง Almaty&Astana
เที่ยวอัลมาตี้และอัสตานา ทะเลสาปบิ๊กอัลมาตี้ หมู่บ้านวัฒนธรรมอัลมาตี้
ขึ้นกระเช้าเขาก๊อก โทเบ ชมชุดโบราณโกลเด้นแมน ชมวิวหอคอยไบเทเรค
เข้าชม: 1137 ครั้ง
แชร์ทัวร์นี้:
 • เดินทาง: 3 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 61
 • ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿29,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง
** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า **
**ราคารวมทุกอย่างยกเว้นทิป**
เข้าชม: 10168 ครั้ง
แชร์ทัวร์นี้:
 • เดินทาง: 11 มี.ค. 63 - 1 พ.ค. 63
 • ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿39,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

เที่ยวชมพระราชวังเครมลนิ จตุรัสแดง ชมละครสัตว์รัสเซียนเซอร์คสั เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
และ พิพะภัณฑเ์ฮอร์มเิทจ นั่งรถไฟตู้นอน ชั้น First class และ รถไฟด่วน Sapsan
เข้าชม: 1573 ครั้ง
แชร์ทัวร์นี้:
 • เดินทาง: 10 ส.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
 • ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿49,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก **รถไฟตู้นอน First Class** เที่ยวชม มหาวิหารเซนต์เซเวียร์ พระราชวังเครมลินจุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลล์ จัสตุรัสเเดง ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน พิเศษ!! ล่องเรือ แม่นํ้ามอสโก ชมละครสัตว์เซอร์คัส
เข้าชม: 33581 ครั้ง
แชร์ทัวร์นี้:
 • เดินทาง: 4 ม.ค. 63 - 11 ก.พ. 63
 • ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿45,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

มอสโก ซากอร์ส Snow Festival เที่ยวชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
พระราชวังเครมลิน จุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลล์ จัตรุสแดง ห้างสรรพสินค้ากุม
โบสถ์หยดเลือด เมือง ซากอร์ส โบสถ์อัสสัมชัญมอสโคว์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
เข้าชม: 1010 ครั้ง
แชร์ทัวร์นี้:
Engine by shopup.com