02-274-4478-9 , 097-232-7999

รายการทัวร์

รายการทัวร์ทั้งหมด

 • เดินทาง: 16 ม.ค. 62 - 1 เม.ย. 62
 • ระยะเวลา: 6 วัน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿31,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

วิหารเซนต์บาซิล เมืองหิมะ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
-อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง
** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า **
เข้าชม: 9122 ครั้ง
แชร์ทัวร์นี้:
 • เดินทาง: 3 เม.ย. 61 - 2 มิ.ย. 61
 • ระยะเวลา: 6 วัน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿31,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

วิหารเซนต์บาซิล สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสสัมชัญ โบสถ์เซนต์ซาเวียร์
อิสระ 3 ชั่วโมงที่สวน Zaryadye Park และ จตุรัสแดง
** คนไทยไม่เสียค่าวีซ่า **
**ราคารวมทุกอย่างยกเว้นทิป**
เข้าชม: 1500 ครั้ง
แชร์ทัวร์นี้:
 • เดินทาง: 19 ก.พ. 62 - 22 พ.ค. 62
 • ระยะเวลา: 6 วัน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿39,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

ชมพระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณเฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารคาซาน ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลล์พระราชวังเเคทเธอรีน ชมห้องอําพัน มหาวิหารเซนต์ไอเเซค **พิเศษ!!ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
**คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า**
**ราคารวมทุกอย่างยกเว้นทิป**
เข้าชม: 1594 ครั้ง
แชร์ทัวร์นี้:
 • เดินทาง: 12 มี.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
 • ระยะเวลา: 8 วัน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿49,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

มอสโก เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก **รถไฟตู้นอน First Class** เที่ยวชม มหาวิหารเซนต์เซเวียร์ พระราชวังเครมลินจุดชมวิวสแปร์โรว์ฮิลล์ จัสตุรัสเเดง ห้างสรรพสินค้ากุม โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน พิเศษ!! ล่องเรือ แม่นํ้ามอสโก ชมละครสัตว์เซอร์คัส
**คนไทยไม่ต้องทําวีซ่า**
**ราคานี้รวมทุกอย่าง ยกเว้นทิป**
เข้าชม: 16404 ครั้ง
แชร์ทัวร์นี้:
 • เดินทาง: 15 ก.พ. 61 - 21 มี.ค. 62
 • ระยะเวลา: 7 วัน 4 คืน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿42,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

อิตาลี มิลาน สวิตเซอร์เเลนด์ 7 วัน **นั่งรถไฟ ทาส์ซ-เซอร์เเมท
เวนิส มหาวิหารมิลาน ท่สซ์ เซอร์เเมท ชมยอดเขาเเมทเทอร์ฮอร์น กลาเซิร์น 3000 โลซานน์ เวเว่ย์ มองเทอซ์ ปราสาทชิลยง เบิร์น ลูเซิร์น ซูริค
พิเศษ!! ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา Gracier 3000 ถ่ายรูปวิว Matherhorn
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3500.- และ ค่าทิป**
เข้าชม: 8988 ครั้ง
แชร์ทัวร์นี้:
 • เดินทาง: 19 ก.พ. 62 - 6 มิ.ย. 62
 • ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน

* ราคาไป-กลับ เริ่มต้น (ต่อ 1 ท่าน)

฿41,900 บาท/ท่าน

บริการโดยสายการบิน

เยอรมนี ออสเตรีีย เซค ฮังการี 8 วัน
**เข้าชมปราสาทนอยชวาสไตน์**
มิวนิค จัสดุรัสมาาเรียนพลัทซ์ สนามกีฬาอลิอันซ์ อารีน่า ฮัลล์สตัทท์ ซาลส์บูร์ก สวนมิราเบล เชสกี้ ครุมบอฟ ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส สะพานซาร์ล ช้อปปิ้งปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต บูดาดปสต์
พิเศษ!! ล่องเรือชมเเม่นํ้าดานูบ
**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า 3500.- เเละ ค่าทิป**
เข้าชม: 15658 ครั้ง
แชร์ทัวร์นี้:
Engine by shopup.com